FOTOGALLERI FORSIDE

Navigation på hjemmesiden.

Menulinje: Bemærk at menuen kan være i flere niveauer. Hvis der er en pil ned i højre side betyder det, at der er en undermenu som automatisk ruller ud når der peges med musen. På samme måde i undermenuen, hvis der er en højre-pil i højre side betyder det, at der endnu en undermenu. Når menuen ikke længere kan udvides, er det her man vælger det ønskede album.

MENULINIE

Normal tekstmenulinie.
Klik for navigering til de forskellige sider.

Er der en pil nedad til højre for teksten, rulles en undermenu ud. Bemærk at der kan være en undermenu under en undermenu o.s.v.


SIDEPANEL (3 vandrette streger)

Også kaldet et Hamburger ikon, ved klik åbnes sidepanelet.
I sidepanelet kan være beskeder fra HB/FU, Webmaster, Mødekalender  mm.
Sidepanelet lukkes ved at klikke udenfor sidepanelet.

Ikonet vises kun, hvis der er “noget” i sidepanelet..


BLINKENDE PIL

Forsiden åbner med et foto i hele browserens visningsområde.
Klik på den blinkende pil for at læse resten af forsiden.
Der kan også rulles ned PgDn tasten, med musehjulet, scrollbar. eller tast på mellemrumstasten


TEKST-KNAP med link.

Hvis den vises kan den henvise til nyeste side eller en side som kræver særlig opmærksomhed, f. eks. indkaldelse til et arrangement, nyheder fra FU, HB eller webmaster m.fl.

Skifter farve når der peges på knappen med musen og ved klik omdirigeres der til den annoncerede side.


Bemærk:
Ikke alle albummer viser fotografierne i kronologisk rækkefølge. Den hyppigste årsag er, at fotografen har omdøbt filerne til noget andet end hvad kameraet har givet dem. Da fotoalbummet sorterer på filnavnet vil der med garanti kommer uorden i rækkefølgen, når kameraets fortløbende nummerering ikke bibeholdes.

Navigation i fotogalleriet:

Når du, i menuen herover, har valgt det album du vil kigge på, åbnes forsiden til albummet med et lille foto, samt evt. en kort beskrivelse.
Hvis du vil se albummet, klik på fotoet for at åbne albumvisningen.
Når albummet er åbnet er der følgende muligheder:

Automatisk afspilning:
Klik på trekanten (play) i kontrolpanelet nederst midt på skærmen. Den ændres til II (pausesymbol).
Hvert foto vises i et antal sekunder. Når sidste foto er vist, startes der forfra med første foto. Automatisk afspilning kan pauseres/stoppes ved at klikke på II (pauseknap).

Manuel visning:
Klik på en af pilene i venstre hhv. højre side. Venstre pil = forrige foto, højre = næste foto. Man kan også benytte højre og venstre piletasterne på tastaturet.
Alternativt kan der klikkes på et af de små fotos (Miniature) i toppen eller bunden af albummet.

Zoom:
Bør kun benyttes i manuel afspilning.
I kontrolpanelet nederst og midt på skærmen er der et forstørrelsesglas. Det er zoom knappen.
Klik på glasset og før musens markør op på fotoet. Fotorammen bliver ikke større, men man kan se et forstørret udsnit af billedet. Der kan panoreres ved hjælp af musen.
Zoom nulstilles ved at klikke på forstørrelsesglasset igen.
Alternativt hold CTRL knappen nede og tryk på + (plustegn) et antal gange for at zoome ind.
Brug CTRL og – (minustegn) for at zoome ud.
Bemærk: Det gælder hele browseren, også tekst, billeder mm. på øvrige sider.
Nulstil med CTRL og 0 (nul).

Fuldskærmsvisning:
Et symbol i kontrolpanelet med 4 pile i hver sin retning er fuldskærmsvisning.
Klikkes på den forsvinder browserens hoved og menulinje og fotografiet bliver en anelse større. Knappen ændres sig til 2 pile som peger mod hinanden og man kan vende tilbage til normal visning ved at trykke på den eller tryk på “Esc” tasten (Escape) på tastaturet.
Fuldskærmsvisning kan med fordel benyttes, hvis fotografiet er så stort, at man ikke kan se den nederste del af fotografiet, f.eks. holdfotografier. Det hjælper i nogle tilfælde.

Vis/skjul kontrolpanelet:
Øverst i kontrolpanelet er en lille nedad-pil og klikke der på den skjules kontrolpanelet og der ses kun en lille opad-pil. Klikkes der på opad-pilen vises kontrolpanelet igen.

Download:
Et fotografi kan downloades ved at klikke på symbolet, som ligner en pil som peger ned i et kar.
Der kan kun downloades et fotografi ad gangen.
Det downloadet fotografi vil være det originale i den opløsning webmaster har fået dem. De viste fotografier er ned skaleret MED 75% af originalbilledets opløsning. Hvis du højreklikker og vælger f.eks. “Gem billede som” vil du downloade et meget ringere billede end originalbilledet.
Det er en af grundene at webmaster ønsker at modtage fotografier i den originale opløsning.

Forlad albummet:
Klik på X’et i øverste højre hjørne af ALBUMMET (ikke browseren), DEN KAN VÆRE SKJULT AF MINIATUREBILLEDERNE, hvis disse er placeret øverst og kan være svær at finde.
Alternativt: Tast “Esc”-tasten (Escape) på tastaturet (foretrækkes).

Billede tekster:
Desværre er det ikke muligt at tilføje større billedtekster til de enkelte billeder med den gratis version af fotoalbummet. Der kan kun vises en kortere beskrivelse. Til at starte med vil de dog være frakoblet, da det er et større arbejde, at skrive tekster ind til så mange billeder. Det skal gøres enkeltvis for hvert billede og der er over 3600 fotos på nuværende tidspunkt.